سر ولوم جدید سرویکو دارای گیربکس کاهنده دور ولوم بوده و از قابلیت هرزگردی جهت محافظت از شکستن ولوم در دو انتهای کورس دورانی آن بهره مند است.

این وسیله با نسبت تبدیل 1 به 4 امکان تنظیم دقیق تر آمپر و سرعت تغذیه سیم در دستگاه های جوش را فراهم مینماید.