ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی نسبتا یک تکنولوژی جدید و تقریبا نا شناخته برای میکرو ماشینکاری شیشه و مواد نا رسانا می باشد. به کمک این دستگاه می توان بر روی میله های شیشه ای به راحتی شیار های جای O-Ring، سطوح پله دار و… را ایجاد نمود.

روش ابداعی (Electro Chemical Discharge Machining or ECDM)  با تعریفی که در عبارت   Machining  مستتر است به روشی اطلاق می شود که در آن بخشی از مواد تشکیل دهنده قطعه کار بطریقی از آن جدا گردد. در روش ماشینکاری از طریق براده برداری، براده از قطعه کار با استفاده از ابزار برشی جدا می گردد که ساده ترین آن براده برداری با اره دستی و یا دستگاه خراطی چوب بوده تا پیشرفته ترین روشهای موجود با استفاده از ماشینهای ابزار CNC  جهت ساخت قطعات از سخترین مواد با دقتها و کیفیت بسیار بالا . در روش ECDM ، براده برداری از مواد نارسانا یا کم رسانایی مثل شیشه و سرامیک که سخت و شکننده بوده و امکان ماشینکاری آنها با استفاده از سایر روشهای متداول وجود نداشته امکان پذیر گردیده و پروسه براده برداری از آنها نیز با ایجاد جریان الکتریکی مابین ابزار و قطعه کار در محلولی شیمیایی(الکترولیت) و ایجاد حباب حاصل از فعل و انفعال الکتروشیمیایی دور الکترود یا ابزار منجر به جدا شدن براده و یا مواد از قطعه کار میگردد. نکته اینجاست که در این روش اصولا تماس فیزیکی بین قطعه کار و ابزار وجود نداشته و بهمین دلیل نیروی مکانیکی به ابزار و قطعه کار وارد نشده و همواره بین آن دو فاصله ای وجود دارد تا در آن محل الکترولیت جهت انجام فعل و انفعال الکتروشیمیایی و تشکیل حباب حول ابزار قرار گیرد. این روش نیز مانند سایر روشهای ماشینکاری دارای پارامترهای تاثیرگذاری از قبیل سرعت برشی، پیشروی و عمق براده برداری می باشد. علاوه بر آنها در این روش پارامتهایی مثل ولتاژالکتریکی و نیز نوع و غلظت محلول الکترولیت وجود دارندکه بسیار بر روی عملیات ماشینکاری و نتایج آن تاثیرگذار می باشند.

دستگاه تراش بعنوان یک ماشین ابزار دارای قابلیتهایی مانند روتراشی و پیشانی تراشی قطعات استوانه ای شکل در ابتدایی ترین شکل آن می باشد که با توجه به تعریف امروزه از آن می باید قابلیت مخروط تراشی، پیچ بری، فرم تراشی محدب و مقعر و ایجاد فرمهای مورد نیاز بر روی سطوح داخلی و خارجی قطعات دارای محور تقارن مرکزی را دارا  باشد.

در دستگاه های تراش سنتی ( Conventional Lathe) تنها امکان انجام برخی از قابلیتهای فوق آنهم با بهره گیری از مکانیزمها و مجموعه های پیچیده مکانیکی مثل سوپورت فرعی، خط کش راهنما و یا انحراف مرغک برای مخروط تراشی، استفاده از گیربکس پیچیده برای پیشروی محورها و نیز پیچ بری استفاده میگردد. همچنین ایجاد بسیاری از اشکال هندسی مورد نیاز مثل کره تراشی و یا فرمهای محدب و مقعر مورد نیاز نیز عملاً غیر ممکن می باشد. در کنار محدودیتهای ذکر شده در کنترل محورها و اسپیندل دستگاه تراش، مشکل اندازه و دقت حرکت آنها نیز همواره مطرح بوده که در دستگاه های تراش سنتی اندازه حرکت از طریق ورنیه های محورهای دستگاه قرائت گردیده و مشکل لقی پیچ و مهره محرک محورها نیز همواره مشکل ساز می باشد. بعلاوه در این نوع دستگاه ها محدودیتهای زیادی بواسطه بکارگیری الکتروموتورهایی با دور ثابت و نیز گیربکسهای با تعداد انتخابهای محدود برای تغییر دور اسپیندل و نیز پیشروی محورهای دستگاه وجود دارد.

در دستگاههای تراش سنتی همانطور که ذکر گردید، انتقال حرکت به محورها و اسپیندل از طریق گیربکسهای مکانیکی پیچیده و پیچ و مهره های دنده کبریتی و یا ذوزنقه ای  ( Lead Screw ) که دارای لقی می باشند انجام می پذیرد و حداقل دور اسپیندل آنها نیز از چند ده دور بر دقیقه کمتر نبوده و محدودیت زیادی نیز در انتخاب میزان پلکانی پیشروی محورها و دور اسپیندل وجود دارد.

در طراحی دستگاه تراش CNC ECDM از موتورهای الکتریکی که قادر به ارائه دورهای بسیار پایین و گشتاور خروجی بالا و بدون نیاز به استفاده از گیربکس مکانیکی باشند، استپ موتورها هستند که میتوان با بهره گیری از درایورهای میکرو استپ برای آنها که به نوعی می توان از آنها بعنوان گیربکس الکتریکی نیز یاد کرد، حصول دور خروجی از 0.1 RPM   تا 400 RPM برای اسپیندل و اندازه حرکت تا 0.0016 mm برای محورهای دستگاه  میسر گردیده است.

پس از انتخاب نوع موتورها و درایورهای آن می بایست اجزا مکانیکی محورها و اسپیندل دستگاه نیز طوری انتخاب شوند که همخوانی با این اندازه حرکتها  و دقتهای یاد شده را داشته باشند بنابراین برای کشویی های دستگاه از (Linear Guide) و برای به حرکت در آوردن محورها از (Ballscrew) استفاده شده است. ایجاد ارتباط و کنترل استپ موتورهای اسپیندل و محورهای X,Z دستگاه نکته دیگریست که امروزه با استفاده از کنترلرهای CNC در صنعت متداول است که استفاده از آنها مستلزم صرف هزینه بسیار سنگین میباشد.

در این دستگاه از کنترلر CNC خاصی که قابل نصب بر روی کامپیوترهای خانگی بوده و تقریباً تمامی ویژگیهای یک کنترلر صنعتی را نیز دارا می باشد استفاده شده که MACH3 نام دارد. با بهره گیری از این سیستم که دارای یک بورد واسطه(Breakout Board)  بین کامپیوتر و درایورهای استپ موتورها می باشد،حرکت محورها قابل کنترل بوده و ایجاد هر گونه شکل هندسی بر روی قطعه کار امکان پذیر میباشد و دارای قابلیت کنترل همزمان دو محور (Circular interpolation) می باشد. از مهمترین مزایای بکارگیری این سیستم مشاهده تمامی ورودیها و خروجیهای دستگاه بر روی صفحه مانیتور بوده مثل: دور اسپیندل، اندازه حرکت محورها، اندازه پیشروی، مختصات ابزار، مسیر حرکت ابزار، کار بصورت دستی و اتومات و برنامه ریزی دستگاه  که تمامی مشکلات یادشده را رفع می نماید. همچنین تمامی لقی های احتمالی و حتی اندک موجود در Ballscrew های محورهای دستگاه نیز در این سیستم قابل تعریف و جبران می باشد.