دستگاه زباله خرد کن
امروزه یکی از مشکلات جدی ما، امحا زباله هایی است که هر روزه توسط ما تولید میشود، از حمل این زباله ها تا امحا آنها، که معمولا به روش دفنی صورت میگیرد و هر روزه بر مقدار آنها و خسارت هایی که به طبیعت وارد شده، افزوده می شود.

اولین مرحله در بازیافت زباله ها جدا سازی زباله های تر و فاسد شدنی از زباله های قابل بازیافت مانند فلزات، ششه، پلاستیک، کاغذ و ... می باشد که هم از نظر مالی و هم از نظر چرخه برگشت به طبیعت، رقم قابل توجهی را شامل می شود که اگر در مبدا ( آشپززخانه )  زباله های خشک و تر از یکدیگر جدا شوند، این امر به سرعت و سهولت قابل اجرا می باشد .

 

                                                                        

                                   لوازم جانبی دستگاه ها                                                                 زباله خردکن های صنعتی                                                                زباله خردکن های خانگی

در شهر تهران روزانه بین 7 تا 7.5 هزار تن زباله جمع آوری و دفن می شود. این زباله ها به دلیل مخلوط بودن با زباله های تر (باقیمانده غذا های خانگی و رستوران ها، انواع لبنیات مانده و فاسد شده، ضایعات میوه منازل و رستوران ها و میوه فروشی ها، ....) به سرعت فاسد شده و تقریبا غیر قابل بازیافت می باشد. در هنگام دفن به دلیل مخلوط شدن این زباله ها با ضایعات دیگر علی الخصوص ضایعات صنعتی و فلزات سنگین ، شیرابه تولید شده به شدت سمی شده و باعث خسارت های سنگین و غیر قابل جبران به منطقه دفن زباله می گردد.

اولین مرحله در بازیافت زباله ها جداسازی زباله های تر و فاسد شدنی غیر قابل بازیافت از زباله های قابل بازیافت مانند فلزات، شیشه، پلاستیک، کاغذ و ... می باشد که هم از نظر مالی و هم از نظر چرخه بازگشت به طبیعت، رقم قابل توجهی را شامل می شود. اگر از مبدا زباله های خشک و تر از هم جدا شوند، فرایند بازیافت به سرعت و سهولت قابل اجرا می باشد. بهترین راه جهت جدا سازی زباله ها، جدا کردن این زباله ها از زباله های تر و فاسد شدنی و بازگرداندن سریع این ضایعات به طبیعت است.

استفاده از یک زباله خرد کن  که مستقیما زیر سینک نصب می شود، به شما اجازه می دهد زباله های تر را خرد و همراه آب به سیستم فاضلاب هدایت نموده و به طبیعت بازگردانید. این دستگاه زباله های تر و ضایعات غذایی را له کرده و سپس برش زده و همراه آب، آن را به یک محلول رقیق و قابل عبور از لوله های فاضلاب تبدیل می نماید، این محلول به سرعت در درون سیستم فاضلاب بازیافت شده و کمک میکند فاضلاب خروجی سرشار و غنی از مواد مغذی برای طبیعت باشد.

ویدئو

{/mp4}/images/videos/images/vido|{m4}

Top