زباله خرد کن ها

دستگاه زباله خرد کن
امروزه یکی از مشکلات جدی ما، امحا زباله هایی است که هر روزه توسط ما تولید میشود، از حمل این زباله ها تا امحا آنها، که معمولا به روش دفنی صورت میگیرد و هر روزه بر مقدار آنها و خسارت هایی که به طبیعت وارد شده، افزوده می شود.

 

                                                                        

                                   لوازم جانبی دستگاه ها                                                                 زباله خردکن های صنعتی                                                                زباله خردکن های خانگی


در شهر تهران روزانه بین 7 تا 7.5 هزار تن زباله جمع آوری و دفن می شود. این زباله ها به دلیل مخلوط بودن با زباله های تر (باقیمانده غذا های خانگی و رستوران ها، انواع لبنیات مانده و فاسد شده، ضایعات میوه منازل و رستوران ها و میوه فروشی ها، ....) به سرعت فاسد شده و تقریبا غیر قابل بازیافت می باشد. در هنگام دفن به دلیل مخلوط شدن این زباله ها با ضایعات دیگر علی الخصوص ضایعات صنعتی و فلزات سنگین ، شیرابه تولید شده به شدت سمی شده و باعث خسارت های سنگین و غیر قابل جبران به منطقه دفن زباله می گردد.
بهترین راه جهت جدا سازی زباله ها، جدا کردن این زباله ها از زباله های تر و فاسد شدنی است و بازگرداندن سریع این ضایعات به طبیعت.
استفاده از یک زباله خرد کن  که مستقیما زیر سینک نصب می شود، به شما اجازه می دهد زباله های تر را خرد و همراه آب به سیستم فاضلاب هدایت نموده و به طبیعت بازگردانید. این دستگاه زباله های تر و ضایعات غذایی را له کرده و سپس برش زده و همراه آب، آن را به یک محلول رقیق و قابل عبور از لوله های فاضلاب تبدیل می نماید، این محلول به سرعت در درون سیستم فاضلاب بازیافت شده و کمک میکند فاضلاب خروجی سرشار و غنی از مواد مغذی برای طبیعت باشد.    

ویدئو

{/mp4}/images/videos/images/vido|{m4}

Top