جهت بالا بردن دقت تیراندازی ، تیراندازان معمولا از یک پایه جهت قراردادن تفنگ استفاده مینمایند، بدین صورت که تفنگ را روی پایه ثابت مینمایند و سپس اقدام به تیراندازی مینمایند.

در پایه های موجود تیر انداز بعد از قراردادن تفنگ روی پایه نگهدارنده و تراز نمودن پایه ، نسبت به تنظیم دوربین روی هدف توسط پیچ های مربوطه در جهات افقی و عمودی اقدام نموده وپس از تنظیم، محورهای حرکتی (افقی و عمودی ) را قفل مینماید و اقدام به شلیک مینمایند ودر صورت اصابت نکردن تیر به هدف به دلیل خطاهای تیراندازی (خطای ساخت اسلحه ، نوع و وزن تیر مصرفی، شدت باد ، تغییر وضعیت هدف و رفتار بالستیک گلوله و اثر جاذبه روی آن و ...) تیرانداز نسبت به اصلاح این خطاها ، با باز کردن قفل های مربوط به حرکت در جهات افقی و عمودی ،اقدام به تنظیم مجدد میکند که این سیستم سه اشکال عمده دارد ، اول اینکه این پروسه زمان بر است و در جاهایی که سرعت عملیات بالاست عملا امکان تنظیم مجددی وجود ندارد و تیرانداز مجبور است بلافاصله خطاهای پیش آمده را جبران نماید دوم اینکه در صورتی که هدف متحرک باشد امکان تعقیب هدف در حالی که تفنگ روی پایه قفل شده است وجود ندارد و سوم اینکه در هنگام قفل و بازنمودن قفل های حرکت افقی و عمودی کلیه تنظیمات قبلی به دلیل لقی های موجود در این مجموعه ها (لقی های پیچ و مهره ، لقی بوش ها و محور های حرکت کننده ) به هم میخورد و عملا وقتی در چشمی دوربین نگاه میکنید در هنگام قفل و باز کردن محورها، تفنگ ودوربین از روی هدف منحرف میشود (شکل 1) در نتیجه جبران خطاهای تیراندازی بسیار مشکل خواهد شد.


    
جهت رفع نقایص فوق در پایه طراحی شده پس از تنظیمات اولیه و قفل کردن پیچ مربوطه میتوان با دقت بسیار بالایی (بدون به هم زدن تنظیمات اولیه) نسبت به جبران خطاهای تیر اندازی و همچنین ردگیری اهداف متحرک اقدام نمود و در واقع تنظیمات ثانویه دقیق از تنظیمات اولیه جدا شده است.
همچنین اغلب پایه های موجود با ساختار یکپارچه میباشند و قابلیت حمل آنها در مسافات طولانی وجود ندارد به همین جهت ستونهای نگهدارنده پایه ،بصورت جمع شو طراحی شده است و کل مجموعه به دو قسمت قابل تقسیم است، که در هنگام حمل حجم اندکی را میگیرد.

پایه های تیراندازی بسیار متنوع میباشند و این پایه ها جهت کمک به تیرانداز و ثابت نگاهداشتن تفنگ استفاده میشود، پایه های ایستاده (جهت تیراندازی بصورت ایستاده )، پایه های نصب شونده روی میزو یا اتومبیل، پایه های جمع شونده قابل حمل و .. از انواع آنها میباشد. معمولا از این پایه ها جهت تنظیم روی هدف و بالا بردن دقت استفاده میشود، اغلب این پایه ها در دو جهت افقی و عمودی قابل تنظیم هستند و جهت ثابت ماندن موقعیت پایه ها از ستون های نگهدارنده که معمولا با پایه بصورت یکپارچه تولید میشود استفاده میشود.
 پس از تراز نمودن پایه، محورهای افقی و عمودی توسط پیچ های تنظیم روی هدف تنظیم و پس از آن این محورها توسط پیچ (یا مکانیزم های دیگر) قفل میشوند. شکل زیر شماتیک یک پایه تیراندازی با قابلیت تنظیم در جهت عمودی و افقی و همچنین با قابلیت دوران را نشان میدهد.

 
شماتیک یک پایه تیراندازی که روی میز قرار میگیرد

در پایه های موجود با دقت های بالا سعی شده است تا حد ممکن نسبت به کم کردن لقی های محورهای حرکتی اقدام شود به همین جهت دقتهای ساخت  بسته به نوع استفاده از پایه بسیار متنوع میباشد، با بالا بردن دقت ساخت میتوان به لقی های کمتری رسید که مجموعه هنگام قفل کردن آن کمتر منحرف شود، ولی به هر حال هنگام unlock  کردن محورهای حرکتی (جهت اصلاح خطاهای تیراندازی) مقداری از خطای ذکر شده خواهیم داشت و به هر حال دوربین و اسلحه مقداری منحرف میشود (شکل 1) همچنین استفاده ازفنرهای لقی گیر میتواند بسیار کمک دهنده باشد ولی با توجه به کورس بالای محورهای حرکتی استفاده از این فنرها عملا مقدور نمیباشد.
یکی از روشهای بالا بردن دقت تیراندازی استفاده از دو تنظیم   FINE, COARSE  میباشد که این تنظیمات توسط پیچ واهرم های مربوطه انجام میگردد، که در شکل زیر یکی از این پایه ها نمایش داده شده است.

 

شماتیک یک پایه تیراندازی با تنظیمات دقیق در محور عمودی

همچنین در پایه های موجود دقت تنظیمات بستگی به گام پیچ های تنظیم کننده دارد و به عنوان مثال اگر پیچ تنظیم ارتفاع با گام 4 میلیمتر باشد ، برای قلق گیری باید بسیار کم چرخیده شود و ممکن است تیرانداز نتواند به تنظیمات دلخواهش دست پیدا کند ، این مسئله در هنگام تنظیم اسلحه در حالت دورانی بسیار برجسته میباشد و به ازا هر 1/0 درجه تغییر در وضعیت پایه در تیر اندازی 20 متر ، گلوله 35 میلیمتر جابجا میشود.
در پایه های موجود معمولا از قطعات ریخته گری یا خمکاری ورق استفاده میشود ( غیر از پیچ و مهره ها) ولی در پایه طراحی شده از قطعات ماشینکاری شده استفاده شده است و جهت ساخت مجموعه نیازی به مدلسازی و قالب سازی نمیباشد.
ه- ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع:
در پایه تیراندازی ابداعی نقایص پایه های موجود رفع شده است و تیرانداز پس از تنظیمات اولیه افقی و عمودی و قفل کردن محورها ، قابلیت اصلاح خطاهای تیراندازی را دارد و عملا بلافاصله میتواند قلق گیری کند و همچنین قابلییت تعقیب اهداف متحرک را دارد .
جهت رسیدن به این مقصود در قسمت بالایی پایه (شکل 4،محل نشیمن تفنگ که توسط یک تشکچه و پیچ های سفت کردن تشکچه، اسلحه روی مجموعه ثابت میشود) یک مجموعه  جاسازی شده که میتواند در دو جهت افقی و عمودی توسط اهرم تنظیم که در هنگام تیراندازی در دست تیرانداز است در جهات افقی و عمودی حرکت نماید و عملا تیرانداز با نگاه داخل دوربین میتواند نسبت به جبران خطاها بطور آنی اقدام کند همچنین در صورتی که هدف متحرک باشد با اهرمی که در دست دارد میتواند هدف را تعقیب و نسبت به تیر اندازی اقدام نماید. قطعه متحرک داخل پایه در دوجهت افقی و عمودی ، کشویی میباشد بنابراین تیرانداز میتواند اسلحه را فقط در جهت افقی (یا عمودی) حرکت دهد .
 


در مجموعه فوق (شکل 4) یک تشکچه U  شکل روی قسمت بالایی مجموعه قرار میگیرد وپس از قرار دادن قسمت جلویی قنداق اسلخه روی آن، با سفت کردن پیچ های ذکر شده، صفحات فلزی دوران کننده تشکچه را روی پایه نگهدارنده محکم میکند لازم به ذکر است که قسمت عقب قنداق میتواند روی کیسه شنی قرار گیرد، روی دست تیرانداز باشد (در مورد هدفهای متحرک) یا اینکه روی یک پایه قرار گیرد.
 


نحوه عمل مجموعه (شکل 5) بدین صورت است که میله تنظیم  ( با قابلیت نصب سریع   Quick Colet system) توسط یک بلبرینگ کروی (Spherical plain bearing) روی پوسته اصلی ثابت شده است و در ادامه روی قسمت متحرک نیز توسط یک بلبرینگ کروی ثابت گردیده است و با حرکت میله (به چپ، راست یا بالا و پایین)، میله تنظیم حول بلبرینگ ثابت شده در پوسته اصلی دوران نموده و چون در ادامه متصل به بلبرینگ ثابت شده روی محور متحرک است، صفحه متحرک را با خود جابجا میکند و این صفحه که به صفحه بالایی آن (صفحه نگهدارنده تشکچه تفنگ) متصل است نهایتا اسلحه را جابجا میکند.حرکت صفحه متحرک میتواند فقط در جهت افقی یا عمودی باشد، بدین ترتیب که با ایجاد یک کشویی افقی روی صفحه متحرک و ایجاد شیار عمودی روی پوسته ثابت، تیرانداز میتواند اسلحه را فقط در جهت عمودی یا افقی حرکت دهد.
جهت خنثی کردن و تاثیر نگذاشتن وزن اسلحه روی مجموعه دو سیستم فنر بندی روی مجموعه نصب شده است که میزان فشار فنر ها قابل تنظیم است (شکل9).
همچنین نصب یک صفحه لقی گیر در داخل مجموعه کلیه لقی ها را از بین میبرد، میزان فشار لقی گیری توسط پیچ های مربوطه قابل تنظیم میباشد (شکل9).
 


در شکل 6 نیز مجموعه مونتاژ شده و برش خورده را میتوانید مشاهده نمایید، که در آن محل قرارگیری بلبرینگ ها و همچنین صفحات لقی گیر و کشویی نمایش داده شده است.
 صفحه متحرک سیستم قابلیت حرکت 10 درجه به چپ و راست و 5 درجه به بالا و پایین را دارد که به عنوان مثال در هدفگیری یک هدف متحرک در فاصله 50 متری 17.5 متر میتوان هدف را (در جهت افقی ) تعقیب نمود همچنین در جهت عمودی نیز میتوان 8.5 متر هدف را تعقیب نمود. شکل شماره 7 نمایش دهنده موقعیت پایه در حالت صاف و دوران داده شده در محورهای افقی و عمودی میباشد. لارم به ذکر است که با تغییر طول اهرم تنظیم میتوان نسبت دقت لازم جهت تنظیم تفنگ را کم یا زیاد نمود و هر چه طول اهرم تنظیم بلند تر باشد میزان دقت حرکت دست بیشتر میشود.
 


یکی دیگر از قابلیت های مجموعه طراحی شده، استفاده از آن در دو حالت متفاوت میباشد، بدین صورت که وقتی اهرم تنظیم در سمت بلبرینگ ثابت شده روی پوسته اصلی قرار گیرد، حرکت اسلحه خلاف جهت حرکت دست میباشد و اگر تیرانداز دست خود را به سمت چپ حرکت دهد اسلحه به سمت راست حرکت میکند (در جهات دیگر نیز به همین ترتیب جهت حرکت اسلحه خلاف جهت حرکت دست است) که در شکل 7 نمایش داده شده است.
حالت دوم، قرار دادن اهرم تنظیم در سمت بلبرینگ متحرک میباشد که در اینصورت حرکت دست تیراندازدر تمامی جهات با حرکت اسلحه هم جهت میشود (شکل 8).
به منظور استفاده سریع از هر دو این حالت ها، اهرم تنظیم توسط یک کولت طراحی شده به میله تنظیم متصل میگردد.
 جهت خنثی کردن اثر وزن اسلحه از دو فنر که بصورت عمودی روی صفحه متحرک قرارگرفته استفاده میشود که این فنرها قابل تنظیم میباشد و همچنین جهت لقی گیری قطعاتی که داخل مجموعه حرکت میکنند، دو فنر روی پوسته ثابت نصب شده است که این فنر ها نیز قابل تنظیم میباشند (شکل 9).


مجموعه طراحی شده روی یک Ball Screw and Nut  قرار گرفته است که وظیفه تنظیم ارتفاع و همچنین تنظیم زاویه هدف را دارد، مهره تنظیم ارتفاع روی یک پوسته با بازوهای جمع شونده قرار گرفته است، مزیت اصلی قرار دادن مجموعه  روی پایه های جمع شونده  

 


اینست که مجموعه قابل حمل بوده و دوم  اینکه همزمان با تنظیم ارتفاع ، میتوان زاویه رسیدن به هدف را نیز تنظیم نمود. پس از باز نمودن بازوها و تراز کردن محل قرارگیری تشکچه، ارتفاع و زاویه هدف بصورت حدودی تنظیم میگردد و پس از سفت کردن پیچ قفل کن، تیرانداز میتواند نسبت به تنظیم دقیق با اهرم تنظیم اقدام نماید. شکل 11 نشاندهنده حالت جمع شده مجموعه میباشد.
 


لازم به ذکر است که این دو مجموعه (مجموعه تنظیم ارتفاع با پایه های جمع شونده و مکانیزم تنظیم دقیق توسط اهرم تنظیم) مطابق شکل 12 قابل جدا شدن هستند که با شل نمودن پیچ شماره 1 میتوان این دو مجموعه را از هم جدا نمود که جهت حمل و بسته بدی فضای کمتری را اشغال میکند.
 


Top